Lagabreytingar 2022

Hér má sjá tillögur sem verða til umræðu vegna lagabreytinga 2022. Megintextinn á þessari síðu eru núgildandi lög. Með því að smella á appelsínugulu textana er hægt að skoða breytingarnar og athugasemdir með þeim.
12. grein um gildistöku verður breytt eftir því sem við á eftir aðalfund.
Sér tillögu um lagfæringu á innsláttarvillum má finna neðst.

Fyrsta tillaga
Breyta heiti laga

Er núna: Lög BDSM á Íslandi

Verður: Félagslög BDSM á Íslandi


Greinagerð: Á síðasta aðalfundi var rætt um muninn á samþykktum félags og landslögum. Laganefnd hefur skoðað hvað önnur félagasamtök á borð við Samtökin ’78 gera og leggur til að orðið “félagslög” verði notað til að koma í veg fyrir nokkurn vafa.


I. Nafn, aðsetur og markmið

Önnur tillaga
Breyta ensku heiti

Er núna:

1. gr. Heiti

Félagið heitir BDSM á Íslandi. Enskt heiti félagsins er The Icelandic national BDSM organization. Félagið hefur aðsetur í Reykjavík.

Verður:

1. gr. Heiti

Félagið heitir BDSM á Íslandi. Enskt heiti félagsins er The Icelandic BDSM organization. Félagið hefur aðsetur í Reykjavík.


Breyta þarf ensku heiti félagsins. Laganefnd leggur til að fella burt “national”.


1. gr. Heiti

Félagið heitir BDSM á Íslandi. Enskt heiti félagsins er The Icelandic national BDSM organization. Félagið hefur aðsetur í Reykjavík.

2. gr. Tilgangur og markmið

Tilgangur félagsins er:

 • að vera stuðnings- og fræðslufélag fólks með BDSM-hneigðir.
 • að BDSM-fólk verði sýnilegt, viðurkennt og njóti fullra mannréttinda í íslensku samfélagi.
 • að stuðla að aukinni fræðslu um BDSM út á við sem og fræðslu fyrir BDSM-fólk.
 • að halda úti virkri réttindabaráttu um hagsmuni BDSM-fólks.
 • að vera opinber málsvari BDSM-fólks.
 • að eiga samstarf við sambærileg samtök, hópa og áhugafólk hérlendis og erlendis sem stefna að sömu markmiðum.

II. Aðild

3. gr. Félagsaðild

3.1. Félagar

Félagi getur hver sem er gerst, sem vill styðja félagið og vinna að markmiðum þess.

Þriðja tillaga
Bæta orðalag

Er núna:

3.2. Gildir félagar og úrsögn úr félaginu

Félagar fá félagsskírteini sem gildir almanaksárið. Þeir einir teljast gildir félagar með atkvæðisrétt eru þeir sem greitt hafa félagsgjöld þess árs.

Verður:

3.2. Gildir félagar og úrsögn úr félaginu

Félagar fá félagsskírteini sem gildir almanaksárið. Þeir einir teljast gildir félagar með atkvæðisrétt sem greitt hafa félagsgjöld þess árs.


Fella út “eru þeir” til að bæta orðalag í fyrstu efnisgrein 3.2


3.2. Gildir félagar og úrsögn úr félaginu

Félagar fá félagsskírteini sem gildir almanaksárið. Þeir einir teljast gildir félagar með atkvæðisrétt eru þeir sem greitt hafa félagsgjöld þess árs.
Félagsfólki ber að tilkynna úrsögn úr félaginu skriflega til stjórnar.
Við brottför úr félaginu geta félagar ekki gert tilkall til sjóða eða eigna félagsins.

Fjórða tillaga
Dulnefni ekki nefnd sérstaklega

Er núna:

3.3. Félagaskrá

Stjórnin ber ábyrgð á félagaskrá sem einungis er til afnota fyrir stjórn og eru meðlimir stjórnar bundnir þagnarskyldu um hana. Félagar geta, ef þeir vilja, skráð sig undir dulnefni í félagaskrá.

Verður:

3.3. Félagaskrá

Stjórnin ber ábyrgð á félagaskrá sem einungis er til afnota fyrir stjórn og eru meðlimir stjórnar bundnir þagnarskyldu um hana.


Greinagerð: Laganefnd telur að félagið sé komið það langt að ekki þurfi að “skammast sín” fyrir aðild lengur, og eru langflest virk í félaginu undir nafni. Að sjálfsögðu verður slíkt enn við líði ef þörf er á, en óþarft að taka það sérstaklega fram í lögum.


3.3. Félagaskrá

Stjórnin ber ábyrgð á félagaskrá sem einungis er til afnota fyrir stjórn og eru meðlimir stjórnar bundnir þagnarskyldu um hana. Félagar geta, ef þeir vilja, skráð sig undir dulnefni í félagaskrá.

3.4. Aðildarfélög

Félög og hópar tengdir hagsmunum BDSM á Íslandi geta tengst félaginu. Slíkar umsóknir ber að leggja fram í síðasta lagi viku fyrir aðalfund. Til samþykktar á umsóknum þarf 2/3 atkvæða á aðalfundi. Hagsmunafélög og hópar skulu hafa sjálfstæðan fjárhag og koma fram opinberlega í eigin nafni en ekki nafni BDSM á Íslandi. Lög eða reglur hagsmunafélaga og hópa mega ekki brjóta í bága við lög BDSM á Íslandi.

Fimmta tillaga
Dulnefni ekki nefnd sérstaklega í 3.5

Er núna:

3.5.Réttindi og skyldur félaga

Félagar hafa rétt til að koma fram undir dulnefni í starfi félagsins.
Félögum ber skylda til að virða friðhelgi einkalífs þeirra sem sækja starf félagsins.

Verður:

3.5.Réttindi og skyldur félaga

Félögum ber skylda til að virða friðhelgi einkalífs þeirra sem sækja starf félagsins.


Greinagerð: Starf félagsins lýtur ekki alveg sömu lögmálum og félagaskrá. Samt er spurning hvort óþarft sé að taka réttinn á dulnefni sérstaklega fram í félagslögum. Laganefnd leggur því til að kosið verði um, hvort fella eigi þetta úr eður ei.


3.5.Réttindi og skyldur félaga

Félagar hafa rétt til að koma fram undir dulnefni í starfi félagsins.
Félögum ber skylda til að virða friðhelgi einkalífs þeirra sem sækja starf félagsins.

3.6. Brottrekstur úr félaginu

Hagsmunafélög, hópar eða einstaklingar sem brjóta gegn lögum félagsins skal tafarlaust vísað úr félaginu.
Stjórn getur vísað hagsmunafélögum, hópum eða einstaklingum úr félaginu telji hún tilefni til þess.
Sætti hlutaðeigandi sig ekki við úrskurð stjórnar um brottrekstur getur hann skotið máli sínu til félagsfundar.
Stjórn félagsins styður kæruferli í öllum málum sem upp kunna að koma.

III. Skipulag

4.gr. Starfsár

Félagsárið er almanaksárið.
Reikningsárið er almanaksárið.

5. gr. Aðalfundur

Sjötta tillaga
Boðun aðalfundar

Er núna:

5.1 Skipulag aðalfundar

Aðalfund hvers árs skal halda í mars.
Rétt til fundarsetu og atkvæðarétt á aðalfundi hafa gildir félagar sbr. grein 3.2.
Aðalfundur er æðsta vald félagsins og tekur þær ákvarðanir um starfssemi félagsins sem þörf er á. Til hans skal boða skriflega eða á heimasíðu og á þeim samfélagsmiðlum sem félagið hefur aðgengi að með minnst þriggja vikna fyrirvara.
Félagar geta kosið utan kjörfundar um auglýst málefni á fundum félagsins, komi þeir atkvæði sínu til stjórnar fyrir upphaf fundar.

Verður:

5.1 Skipulag aðalfundar

Aðalfund hvers árs skal halda í mars.
Rétt til fundarsetu og atkvæðarétt á aðalfundi hafa gildir félagar sbr. grein 3.2.
Aðalfundur er æðsta vald félagsins og tekur þær ákvarðanir um starfssemi félagsins sem þörf er á. Til hans skal boða, með tölvupósti á skráða félaga, á heimasíðu og á þeim samfélagsmiðlum sem félagið notar, með minnst þriggja vikna fyrirvara.
Sé lögmæti aðalfundar ekki staðfest skal fundi slitið og nýr aðalfundur haldinn innan mánaðar. Boða skal til hans með sama hætti og almennt á við um aðalfund.


Greinagerð 5.1: Á aðalfundi 2021 kom upp álitamál um að ekki hafði verið boðað rétt til fundar. Því var ákveðið að slíta fundi og boða nýjan. Í ljós kom að engir ferlar voru til um slíkt, hvað ætti að gera og hvað ekki, ef lögmæti aðalfundar fæst ekki staðfest og telur laganefnd það lagfært með þessari tillögu. Jafnframt leggur laganefnd til að orðalag sé eilítið breytt í textanum og að hluti hans verði fluttur í nýjan kafla 5.6 um Framkvæmd kosninga.


5.1 Skipulag aðalfundar

Aðalfund hvers árs skal halda í mars.
Rétt til fundarsetu og atkvæðarétt á aðalfundi hafa gildir félagar sbr. grein 3.2.
Aðalfundur er æðsta vald félagsins og tekur þær ákvarðanir um starfssemi félagsins sem þörf er á. Til hans skal boða skriflega eða á heimasíðu og á þeim samfélagsmiðlum sem félagið hefur aðgengi að með minnst þriggja vikna fyrirvara.
Félagar geta kosið utan kjörfundar um auglýst málefni á fundum félagsins, komi þeir atkvæði sínu til stjórnar fyrir upphaf fundar.

5.2 Kjör formanns

Formaður þarf hreinan meirihluta greiddra atkvæða. Hafi engin einn hlotið hreinan meirihluta í kosningu skal kjósa á milli þeirra sem flest og næst flest atkvæði fengu.

Sjöunda tillaga
Orðalagsbreyting í 5.3

Er núna:

5.3 Kjör stjórnar

Á sléttu ártali, tveir stjórnarfulltrúar og landsbyggðarfulltrúi, á oddatölu ártali, þrír stjórnarfulltrúar. Segi stjórnarmeðlimur sig úr stjórn á fyrra ári kjörtímabilsins skal annar aðili kosinn í hans stað á næsta aðalfundi og sitja í stjórn til eins árs.

Verður:

5.3 Kjör stjórnar

Á sléttu ártali skal kosið um tvo stjórnarfulltrúa og landsbyggðarfulltrúa. Á oddatölu ártali skal kosið um þrjá stjórnarfulltrúa.
Segi stjórnarmeðlimur sig úr stjórn á fyrra ári kjörtímabilsins skal annar aðili kosinn í hans stað á næsta aðalfundi og sitja í stjórn til eins árs.


Greinargerð: Hér er um orðalagsbreytingu að ræða en ekki efnislega breytingu á ákvæðinu.


5.3 Kjör stjórnar

Á sléttu ártali, tveir stjórnarfulltrúar og landsbyggðarfulltrúi, á oddatölu ártali, þrír stjórnarfulltrúar. Segi stjórnarmeðlimur sig úr stjórn á fyrra ári kjörtímabilsins skal annar aðili kosinn í hans stað á næsta aðalfundi og sitja í stjórn til eins árs.

Áttunda tillaga
Greinar um framboð, tillögur og kjör. Lagabreytingar færast

Er núna:

5.4 Lagabreytingar

Allar lagabreytingar eða tillögur um að leggja félagið niður skulu hafa borist stjórn félagsins skriflega eða rafrænt með staðfestum hætti, minnst tveimur vikum fyrir fundinn og vera auglýstar af stjórn félagsins með ofangreindum hætti eigi síðar en viku fyrir fundinn.
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála nema um sé að ræða lagabreytingar eða slit félags.

Verður:

5.4 Kjör skoðunarmanns reikninga og í önnur embætti

Aðalfundur kýs skoðunarmann reikninga sem fer yfir reikninga félagsins fyrir næsta aðalfund. Þá kýs aðalfundur um önnur embætti enda hafi fyrirhuguð kosning verið kynnt í fundarboði aðalfundar.

5.5 Framboð og framboðsfrestir

Framboðsfrestur til stjórnar rennur út tveimur vikum fyrir aðalfund. Framboðum til stjórnar skal skilað skriflega til kjörnefndar og tilgreina varaframboð ef við á. Frambjóðendur til skoðunarmanns reikninga eða annarra embætta skila framboði sínu skriflega til kjörnefndar fyrir aðalfund og tilgreina hvaða embætti þeir sækjast eftir. Öll fyrirliggjandi framboð skulu kynnt á vefsíðu félagsins minnst viku fyrir aðalfund. Kjörnefnd getur framlengt framboðsfrest ef svo ber undir.

5.6 Kosning utan fundar

Fullgildir félagar geta kosið til stjórnar utan fundar með því að skila skriflegu atkvæði í lokuðu umslagi til kjörnefndar í síðasta lagi á aðalfundi. Atkvæðin skulu ekki opnuð fyrr en við talningu á aðalfundi.

5.7 Úrslit mála

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála nema um sé að ræða lagabreytingar eða slit félags.


Svo virðist sem að næstu greinar innihaldi talsverðar breytingar en um er að ræða uppstokkun á því sem áður kom fram í lögum félagsins.

Liður 5.4. er nýr, ekki er kveðið á um það sérstaklega, annarstaðar en í dagskrá aðalfundar (gamli liður 5.5.) að kjósa skuli skoðunarmann reikninga. Þá er ekki talað um önnur embætti nema bara í dagskránni og þótti rétt að koma því í lögin.

Liður 5.4. lagabreytingar færist og verður betur kynnt hér á eftir.


5.4 Lagabreytingar

Allar lagabreytingar eða tillögur um að leggja félagið niður skulu hafa borist stjórn félagsins skriflega eða rafrænt með staðfestum hætti, minnst tveimur vikum fyrir fundinn og vera auglýstar af stjórn félagsins með ofangreindum hætti eigi síðar en viku fyrir fundinn.
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála nema um sé að ræða lagabreytingar eða slit félags.

Níunda tillaga
Tilfærsla vegna nýrra greina í áttundu tillögu

Er núna:

5.5 Dagskrá aðalfundar

Verður:

5.8 Dagskrá aðalfundar


Uppfært númer á greininni sbr. framangreindar breytingar.


5.5 Dagskrá aðalfundar

Aðalfundur starfar samkvæmt eftirfarandi dagskrá:

 1. Kosning fundarstjóra og ritara
 2. Lögmæti aðalfundar staðfest
 3. Skýrsla stjórnar og reikningar
 4. Lagabreytingar
 5. Kosning formanns
 6. Kosning stjórnar
 7. Kosning varafulltrúa í stjórn
 8. Kosning í önnur embætti
  1. Skoðunarmaður reikninga
  2. Önnur embætti
 9. Önnur mál
Tíunda tillaga
Breyting á fyrirsögn

Er núna:

6. gr. Félagsfundir

Verður:

6. gr. Félagsfundir

6.1 Skipulag og lögmæti félagsfundar


Eina breytingin á texta er fyrirsögnin.


6. gr. Félagsfundir

Stjórn boðar til félagsfundar eins oft og þurfa þykir, en að minnsta kosti einusinni að hausti fyrir lok október.
Til félagsfunda skal boða skriflega eða á heimasíðu og á þeim samfélagsmiðlum sem félagið hefur aðgengi að með minnst viku fyrirvara.
Fundur er lögmætur ef rétt er til hans boðað. Komi upp efasemdir um lögmæti fundar skal boða til nýs fundar innan viku sem verður lögmætur með þeim sem mæta.
Sérhver gildur félagi getur krafist þess skriflega til stjórnar félagsins að hún boði til félagsfundar. Stjórn skal halda félagsfund innan tveggja vikna frá því að krafa um félagsfund var lögð fram og auglýsa hann með hefðbundnum hætti viku fyrir fundinn.
Nú hefur stjórn félagsins ekki boðað til fundar innan tveggja vikna eftir að henni barst krafan og geta þá hlutaðeigandi félagar sjálfir kvatt til fundar.
Rétt til setu og þátttöku í umræðum á félagsfundi hafa allir félagar, en atkvæðisrétt hafa eingöngu gildir félagar sbr. 3.2. Félagsfundur getur samþykkt að boða til aukaaðalfundar.
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála á félagsfundum.

Ellefta tillaga
Kjörnefnd

Ný grein:

6.2. Félagsfundur að hausti

Félagsfundur að hausti skipar þriggja manna kjörnefnd. Kjörnefnd setur sér skriflegar verklagsreglur og ber ábyrgð á framkvæmd kosninga á aðalfundi. Nefndin skal lýsa eftir framboðum og tilnefningum, og vinna að því að framboð berist til kjörs stjórnar og skoðunarmanns reikninga. Kjörnefnd skal leitast við að tryggja að jafnræði ríki hvað snertir m.a. aldur og kyn í hópi frambjóðenda.


Um er að ræða viðbót er fjallar meðal annars um kjörnefnd.


Tólfta tillaga
Dagskrá að hausti

Ný grein:

6.2.1 Dagskrá félagsfundar að hausti

Félagsfundur að hausti starfar samkvæmt eftirfarandi dagskrá:

 1. Kosning fundarstjóra og ritara
 2. Lögmæti fundar staðfest
 3. Skýrsla stjórnar um stöðu félagsins
 4. Dagskrá vetrar kynnt
 5. Ákvörðun ársgjalds næsta árs
 6. Skipun kjörnefndar
 7. Skipun í aðrar nefndir
 8. Önnur mál

Dagskrá að hausti skýrð


Þrettánda tillaga
Niðurfelling óskýrs orðalags

Er núna:

7. gr. Félagsgjöld

Félagsfundur að hausti ákveður árgjald næsta árs. Félagsgjöld skulu innheimt í upphafi árs fyrir það ár.
Gjaldkeri hefur eftirlit með innheimtu tekna félagsins. Allar fjármunahreyfingar fara fram á bankareikningum félagsins sem gjaldkeri gerir grein fyrir í ársreikningum.

Verður:

7. gr. Félagsgjöld

Félagsfundur að hausti ákveður árgjald næsta árs. Félagsgjöld skulu innheimt í upphafi árs fyrir það ár.
Gjaldkeri hefur eftirlit með innheimtu tekna félagsins og gerir grein fyrir fjárhagsstöðu félagsins í ársreikningum.


Um er að ræða orðalagsbreytingu enda óljóst hvað átt er við með að allar fjármunahreyfingar fari fram á bankareikningum.


7. gr. Félagsgjöld

Félagsfundur að hausti ákveður árgjald næsta árs. Félagsgjöld skulu innheimt í upphafi árs fyrir það ár.
Gjaldkeri hefur eftirlit með innheimtu tekna félagsins. Allar fjármunahreyfingar fara fram á bankareikningum félagsins sem gjaldkeri gerir grein fyrir í ársreikningum.

IV. Stjórn og hlutverk

Fjórtánda tillaga
Stefna stjórnar

Er núna:

8. gr. Stjórn

Stjórn félagsins skal skipuð 7 aðilum. Stjórn ber að halda fundarskrá um fundi sína.

Verður:

8. gr. Stjórn

Stjórn félagsins skal skipuð 7 aðilum. Stjórn ber að halda fundarskrá um fundi sína. Stjórn setur sér stefnu og kynnir félögum innan sex vikna frá aðalfundi.


Stjórn þarf að setja sér stefnu og kynna


8. gr. Stjórn

Stjórn félagsins skal skipuð 7 aðilum. Stjórn ber að halda fundarskrá um fundi sína.

8.1. Kjörtímabil og hlutverk innan stjórnar

Stjórn samanstendur af formanni, varaformanni, gjaldkera, ritara, landsbyggðarfulltrúa og meðstjórnendum. Formaður skal kosinn á aðalfundi til eins árs í senn. Kjörtímabil annara stjórnarmeðlima er tvö ár og skal kjósa þrjá annað hvert ár. Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Einstaklingum búsettum á landsbyggðinni er frjálst að bjóða sig fram í stjórn með hefðbundum hætti.
Formaður er oddamaður stjórnar og stjórnar fundum hennar nema að hann skipi annan til þess. Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum hans. Gjaldkeri ber ábyrgð á fjármálum félagsins, hefur umsjón með öllum eignum þess og útbýr fjárhagsáætlun fyrir félagsárið. Ritari ritar fundargerðir og heldur utan um skjalasafn félagsins.

8.2. Landsbyggðarfulltrúar

Hópar utan Reykjavíkur kjósa sér landsbyggðarfulltrúa með eigin hætti, án viðkomu félaga á höfuðborgarsvæðinu. Landsbyggðarfulltrúi er valinn utan aðalfundar félagsins og tilkynntur á aðalfundi.
Komi hópar utan höfuðborgarsvæðins sér ekki saman um landsbyggðarfulltrúa fyrir aðalfund skal kjósa í stöðu hans á aðalfundi.

8.3. Úrsögn úr stjórn

Úrsagnir úr stjórn skulu vera skriflegar til stjórnar og geta þær gilt tímabundið eða varanlega.

8.4. Varafulltrúi í stjórn

Varafulltrúi er kosinn til árs í senn. Segi stjórnarmeðlimur sig úr stjórn á tímabilinu tekur varafulltrúi við sæti hans í stjórn. Varafulltrúi hefur setu og tillögurétt á stjórnarfundum. Varafulltrúi fær atkvæðisrétt á stjórnafundi hafi stjórnarmeðlimur boðað forföll.

8.5 Stjórnarfundir

Formaður boðar til stjórnarfunda svo oft sem þurfa þykir.
Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar er mættur.

V. Ýmis ákvæði

9. gr. Aðildarfélög

Stjórn félagsins er heimilt að sækja um aðild að tengdum félögum og samtökum sem brjóta ekki í bága við lög félagsins.

Fimmtánda tillaga
Sameining greina um lög

Er núna:

5.4 Lagabreytingar

Allar lagabreytingar eða tillögur um að leggja félagið niður skulu hafa borist stjórn félagsins skriflega eða rafrænt með staðfestum hætti, minnst tveimur vikum fyrir fundinn og vera auglýstar af stjórn félagsins með ofangreindum hætti eigi síðar en viku fyrir fundinn.
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála nema um sé að ræða lagabreytingar eða slit félags.

10. gr. Lagabreytingar

Breytingar á lögum þessum má aðeins gera á aðalfundi enda hafi tillögur borist stjórn frá gildum félaga með minnst tveggja vikna fyrirvara áður en aðalfundur er haldinn, sbr. 6. gr. Þær skulu síðan kynntar á vefmiðlum félagsins fyrir félögum minnst viku fyrir aðalfund. Undanþegnar þessum skilafresti eru tillögur sem lúta að orðalagi og formi en breyta á engan hátt efnislegu innihaldi áður framkominna tillagna.
Lagabreytingar öðlast gildi hljóti þær 2/3 hluta greiddra atkvæða.

Verður:

10. gr. Lagabreytingar

Breytingar á lögum þessum má aðeins gera á aðalfundi enda hafi tillögur borist stjórn skriflega eða rafrænt í tölvupósti á netfang félagsins frá gildum félaga eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund. Þær skulu kynntar á vefmiðlum félagsins fyrir félögum minnst viku fyrir aðalfund. Undanþegnar þessum skilafresti eru tillögur sem lúta að orðalagi og formi en breyta á engan hátt efnislegu innihaldi áður framkominna tillagna.
Lagabreytingar öðlast gildi hljóti þær 2/3 hluta greiddra atkvæða.


Sameining greina um lög


10. gr. Lagabreytingar

Breytingar á lögum þessum má aðeins gera á aðalfundi enda hafi tillögur borist stjórn frá gildum félaga með minnst tveggja vikna fyrirvara áður en aðalfundur er haldinn, sbr. 6. gr. Þær skulu síðan kynntar á vefmiðlum félagsins fyrir félögum minnst viku fyrir aðalfund. Undanþegnar þessum skilafresti eru tillögur sem lúta að orðalagi og formi en breyta á engan hátt efnislegu innihaldi áður framkominna tillagna.
Lagabreytingar öðlast gildi hljóti þær 2/3 hluta greiddra atkvæða.

11. gr. Slit félags

Tillaga um að leggja niður félagið getur einungis komið fram frá fulltrúa í stjórn. Tillagan skal þá borin upp á aðalfundi sem boðað er til með löggiltum fyrirvara og tillagan kynnt í fundarboði. Tillagan þarf samþykki 4/5 hluta greiddra atkvæða. Verði hún samþykkt skal boðað til aukaaðalfundar að 14 dögum liðnum til að staðfesta og afgreiða hana. Koma skal fram í fundarboði að slík tillaga verði tekin til umfjöllunar.
Til þess að hún verði samþykkt þarf 4/5 hluta greiddra atkvæða á aukaaðalfundinum.
Verði félagið lagt niður skulu eignir þess falla til samtaka sem starfa að sömu eða svipuðum markmiðum og BDSM á Íslandi samkvæmt ákvörðun þess aukaaðaðlfundar sem staðfesti slit þess.

12. gr. Gildistaka

Lög þessi öðlast þegar gildi og falla jafnframt úr gildi eldri lög félagsins
Samþykkt á aðalfundi BDSM á Íslandi 17. mars 2019

Innsláttarvillur

Lagfæring á innsláttarvillum

Grein 6, fyrsta setning ætti að vera “einu sinni”
Var: en að minnsta kosti einusinni
Verður: en að minnsta kosti einu sinni

Grein 8.1, þriðja málsgrein. vantar “r” í “annarra”
Var: Kjörtímabil annara stjórnarmeðlima
Verður: Kjörtímabil annarra stjórnarmeðlima

Grein 8.1, fimmta málsgrein. vantar “n” í “hefðbundnum”
Var: bjóða sig fram í stjórn með hefðbundum hætti.
Verður: bjóða sig fram í stjórn með hefðbundnum hætti.

Grein 8.2, þriðja málsgrein. Fjarlægja auka “n” í “höfuðborgarsvæðis”
Var: Komi hópar utan höfuðborgarsvæðins
Verður: Komi hópar utan höfuðborgarsvæðis

Grein 11, síðasta mgr. Fjarlægja auka “ð”” í aukaaðalfundar
Var: samkvæmt ákvörðun þess aukaaðaðlfundar sem staðfesti slit þess.
Verður: samkvæmt ákvörðun þess aukaaðalfundar sem staðfesti slit þess.